fortsæt til indholdet

Akut skadebehandling

De første 1-2 døgn efter en ankelforstuvning, muskelforstrækning, et voldsomt vrid i knæet eller en anden akut skade er symptomerne værst. Det er den akutte fase. Der er ofte nedsat bevægelighed i det pågældende område, og man har stort set altid smerter ved aktivitet samt ofte også i hvile. Man vil typisk undgå at belaste det skadede led eller muskel, og er skaden sket i benet, vil man lægge mindre vægt på benet og gangen vil være haltende. Er armen beskadiget, har man ofte svært ved at løfte eller bruge den.

 

Den akutte skadesbehandling

Umiddelbart efter at skaden er sket, bør man iværksætte nogle enkle behandlingstiltag. Formålet er at reducere hævelse og smerter, som opstår i forbindelse med skaden. Elementerne i skadebehandlingen er:

 • Beskyt mod yderligere skade (Protection, P)
 • Ro (R)
 • Kompression (C)
 • Elevation (E)
 • Optimal Loading (OL)
 • Is (I)
 • Mobilisering (M)

 

Den akutte skadebehandling blev lanceret som RICE-princippet. Et enkelt og virkningsfuldt koncept i forhold til blot at fortsætte med aktiviteten trods skade og smerter. RICE princippet har sat sig godt fast i sportsfolks og motionisters bevidsthed, så stort set alle refererer til RICE princippet. Det er desværre ikke den optimale behandling til akutte skader. Tager man RICE princippet meget bogstaveligt, bør man kun forholde sig passiv de første dage efter skaden, ligesom nedkøling med is har fået en alt for fremtrædende placering i hierarkiet.

Der byttes løbende rundt på elementerne i akronymet, der tilføjes og slettes (RICE, RICEM, RCEIM, PRICEM, POLICE, MCE ... find selv på flere !), og det diskuteres meget ofte, om man skal sætte en prioriteringsrækkefølge op, eller undlade at vægte elementerne indbyrdes. Under alle omstændigheder mener jeg, at man bør:

 • Fokusere på at beskytte mod yderligere skade. Helt super-akut vil det være ved at holde området i ro og derefter kun belaste vævet og leddet under fuldstændig kontrol.
 • komprimere det skadede område, for at undgå udsivning af blod i vævet fra læsioner af små blodkar og for at minimere hævelse.
 • Er skaden voldsom, mener jeg, at is har sin berettigelse, for at kontrollere den inflammatoriske proces i at respondere uhensigtsmæssigt kraftigt.
 • Bevæge det skadede område og stimulere de ledstabiliserende strukturer, så hurtigt det kan lade sig gøre, efter at skaden er sket. Det drænerer leddet så bevægefunktionen optimeres og musklerne omkring leddet tunes op, så de kan modvirke reskade.

Hvilken forkortelse man skal benytte i forhold til de ting, jeg har nævnt, vil jeg undlade at lægge mig fast på. Som udgangspunkt vil jeg dog holde mig til den skitserede rækkefølge. Og så vær iøvrigt opmærksom på, at flere af tiltagende lapper ind over hinanden, udføres samtidigt men af forskellig varighed. Anbefaler (selvfølgelig), at du får vejledning af en fysioterapeut.

Kasse Link Til Behandling Groen2

 

Elementerne uddybes i det følgende. 

Ro / Protection / Optimal loading

Straks når skaden er sket, skal den fysiske aktivitet standses. Er der tale om en voldsommere skade, som er smertefuld og hvor det gør ondt at tage støtte på benet, bør du ikke genoptage eller fortsætte aktiviteten. Er skaden mindre, og er symptomerne relativt begrænsede, kan du ofte tage vægtbæring på det skadede led og blive ved med mindre belastende aktiviteter hurtigt efter skaden er sket.

 

Kompression

Kompression har en spontan effekt på trykket i vævet og derved på blodgennemstrømningen i området. Kompression er et af de vigtigste elementer i skadebehandlingen, og anlægges hurtigst muligt efter at skaden er sket. Kompressionen består af to elementer:

1. Læg et fast tryk med fingrene eller hånden på det skadede sted, da det er med til at mindske blødningen.

2. Den efterfølgende kompression skal anlægges med et elastik/kompressionsbind. Det anbefales at, kompressionen anlægges, før man afkøler det skadede område. Det er vigtigt, at kompressionen fastholdes ved at omlægge kompressionsbindet to-tre gange i løbet af dagen, ellers har det ingen varig effekt. Formålet med kompressionen understøttes af elevation, der omtales herunder. Man skal i denne fase beskytte det beskadigede væv. Derfor anbefaler man i nogle situationer at benytte krykker eller en bandage, da det har en aflastende og støttende funktion. Eksempler kan være en skinne til knæet efter et vrid eller en armslynge til arm og skulder efter et fald.

 

Elevation

Elevation betyder, at det skadede område løftes op (eleveres), helst over hjertehøjde. Ved elevation mindskes hævelsen markant, men den gendannes som regel efter 5 minutter med det skadede område under hjertehøjde

 

    RCEIM Til Artikel

      Kombiner elevation, kompression og nedkøling

Is

Det er meget populært at anvende is til sportsskader. Isen har hovedsagelig en smertedæmpende karakter. Man skal aldrig benytte is til afkøling og derefter fortsætte sportsaktiviteten, idet det beskadigede væv er bedøvet, og man derfor risikerer at forværre skaden. Der findes flere måder at nedkøle det beskadigede væv på. Isvand, genbrugsisposer og kemiske isposer anvendes oftest. Der er forskel på de ovennævnte metoders evne til at nedkøle.

De kemiske isposer opnår en temperatur på minus 10 til minus 15 grader, hvorimod isvand ikke bliver koldere end 0 grader.

Coolspray (køle/isspray) blev tidligere i stort omfang anvendt i alle sportsgrene. Coolspray afkøler kun meget overfladisk og bedøver lidt i det skadede område. Derfor skal cool spray ikke anvendes, fordi man risikerer at afkøle det beskadigede væv og fortsætte en aktivitet og dermed gøre skaden værre. Anvendelse af coolspray er på retur i sportens verden, hvilket man kan konstatere, hvis man ser fodbold- og håndboldkampe i tv, hvor den sjældent anvendes.

Der findes i dag ingen klare retningslinjer for, hvordan man opnår den mest effektive nedkøling af det beskadigede væv. Man skal altid være opmærksom på, at for kraftig nedkøling kan forårsage vævsskade og forfrysninger. Desuden kan der forekomme en tilstand efter kraftig nedkøling, der kaldes „reaktiv hyperæmi“, hvor der kommer ekstra blodforsyning til området, hvilket kan fremkalde ekstra smerter. Hvis man får en fornemmelse af følelsesløshed i området, betyder det, at afkølingen er for stor. Derfor er det vigtigt at have en barriere mellem huden og den kølende genstand. Barrieren kan være den kompressionsforbinding, som man har anlagt. Som tommelfingerregel kan isen benyttes i seancer med 10 min is, 10 min pause, 10 min is. Dette gentages hver halvanden - hver anden time det første halve til hele døgn. Selvfølgelig igen afhængig af skadens omfang.

 

Mobilisering

Bevægelse af det skadede område inden for smertegrænsen er vigtigt så tidligt som muligt. Bevægeøvelser er med til at transportere den ophobede væske væk fra området (drænage), hvilket har en smertedæmpende effekt, samtidig med at den efterfølgende opheling optimeres. Bevægelighedstræningen skal samtidig sikre, at den normale bevægelighed omkring leddet opretholdes, så bevægeindskrænkning undgås.