fortsæt til indholdet

Foredrag

 

Fysioterapeut Christian Neergaard afholder foredrag om sportsrelaterede emner for virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner. Er tilknyttet som foredragsholder i Dansk Atletik Forbund.

Har bl.a. afholdt foredrag for: Politikens Hus, Danmarks Nationalbank, Danske Fysioterapeuter, Told og Skat, Københavns Universitets idrætsforening samt adskillige atletikklubber.

 

Indholdet i foredragene bærer præg af Christian Neergaards faglige baggrund som praktiserende fysioterapeut, underviser og aktiv idrætsudøver. Kort indførelse i teoribaggrund for emnet, uddbyning af konkrete forebyggelses- og behandlingstiltag er derfor centrale elementer i mange af de forskellige foredragsemner.

 

Som udgangspunkt varer et foredrag ca. 2 timer. Kan udvides efter behov.

Udenfor Storkøbenhavn påregnes kørselstillæg.

 

Form:

Indhold og form drøftes og tilpasses det aktuelle behov. Eksempelvis kan der være tale om en kombination af teori, praktiske råd, demonstration og evt. praksisafprøvning/workshop.

 

Eksempler på foredragsemner:

  • Løbeskader: Identificering, forebyggelse og behandling af løbeskader. Valg af løbesko.
  • Løbestilsanalyse: Optimering af løbestil og forebyggelse af løbeskader. Om løbets biomekanik, inddeling af løbestil, forhold der kan afdækkes ved løbestilsanalyse, konkrete tiltag ved optimering af løbestil, valg af sko ift. løbestil og biomekanik.
  • Forebyggelse af skader: Styrketilvækst ved træning, opbygning og nedbrydning af kroppen, korrekt intensivering af træning, restitution, opvarmning, strækøvelser, styrketræning, alternativ træning.
  • At komme i gang med motion: Sådan kommer du i gang med at motionere – og bliver ved!, motivation og fastholdelse af nye motionsvaner, skadesfri træningsplanlægning, kroppens advarselssiganler på overbelastning.
  • Behandling af sportsskader: Inddeling i skadestyper, nedbrydning og opbygning ved træning, valg af behandlingsformer og fagperson, opbygning og guidning i behandlingssystemet.