fortsæt til indholdet

Achillessene opheling

Christian Neergaard er medforfatter på et forskningsprojekt om opheling af opererede achillessener efter en overrivningsskade. Projektet udgår fra Muskuloskeletal Rehabilitation Research Unit og Institute of Sports Medicine Copenhagen, Bispebjerg Hospital & Centre for Healthy Aging, University of Copenhagen.

Formålet med projektet er at afdække ophelingsforløbet efter achillessene overrivning hhv. 3,6 og 12 mdr. efter operation, undersøgt med ultralydsscanning. Senetykkelse samt kar aktivitet i senen (Doppler aktivitet) benyttes som markører for opheling.

Resultaterne viser, at senetykkelse og kar aktivitet er forøget 3 og 6 mdr. efter operation sammenholdt med 12 mdr. efter operation.

Det antages at helingsprocessen efter achillessene ruptur er en proces, som pågår i mindst 6 måneder efter traumet. Dette bør indgå i klinikerens overvejelser ift. belastningsprogression og tilbagevenden til sport efter achillessene overrivninger. Det understreger desuden vigtigheden af at benytte ultralydsscanning i vurdering af seneophelingen.

Projektet er præsenteret på Dansk Idræsmedicinsk årskongres i januar 2015, og indgår som en del af et større forskningsprojekt om opheling og rehabilitering efter achillessene ruptur.

 

DIMS_FINAL[A0] 2015

       

 Kasse Link Til Behandling Groen2