Baglårsmuskler

Beskrivelse:

Baglårets muskler udspringer fra den nederste del af sædeknoen på bækkenet og forløber langs hele bagsiden af låret for at hæfte sig på den øverste del af underbenet. Baglårets muskler består af fire enkeltstående muskler, som to og to spreder sig ud på henholdsvis indersiden og ydersiden af knæhasen, før de hæfter sig på underbenet. Da musklerne forløber over både bækkenet og knæet kan de både bøje knæet og strække hoften samtidig. Det betyder, at musklerne skal kunne generere kraft over to led samtidig, og sandsynligvis er det årsagen til, at det stort set altid er musklerne på bagsiden af låret, man bliver skadet i.


Beskrivelse:

Baglårets muskler udspringer fra den nederste del af sædeknoen på bækkenet og forløber langs hele bagsiden af låret for at hæfte sig på den øverste del af underbenet. Baglårets muskler består af fire enkeltstående muskler, som to og to spreder sig ud på henholdsvis indersiden og ydersiden af knæhasen, før de hæfter sig på underbenet. Da musklerne forløber over både bækkenet og knæet kan de både bøje knæet og strække hoften samtidig. Det betyder, at musklerne skal kunne generere kraft over to led samtidig, og sandsynligvis er det årsagen til, at det stort set altid er musklerne på bagsiden af låret, man bliver skadet i.

Baglårets muskler er vigtige ved løb og spring. De bruges i afsættet til at strække i hoften og ved fremføring af benet til at styre og nedbremse den voldsomme kraftgenerering fra musklerne på forsiden af låret samt hoftebøjerne. Baglårets muskler har også en vigtig stabiliserende funktion for knæleddet, og understøtter korsbåndet mod fremadglidning af underbenet i knæleddet.

Som ved de fleste andre løbeskader opstår skader i baglårsmuskulaturen som en overbelastningsskade med gradvis forværring af symptomer over dage og uger. Skaden kan dog også opstå akut ved en enkelt for kraftig belastning af muskulaturen. Ved den akutte skade vil der været tale om en forstrækning eller overrivning af enkelte muskelfibre og bindevævet ved disse.

 

Symptomer:

 • Smerter i knæhasen, midt på baglåret eller oppe ved sædeknoglen neden for balden.
 • Første tegn på overbelastningsskade er opspændthed og irritation ved igangsætning efter længere tids siddende eller start på løb. Symptomerne forsvinder hurtigt, men kommer typisk forværret igen nogle timer løb.
 • Symptomerne kan udvikle sig til konstant opspændthed i baglåret og forsvinder ikke ved strækøvelser.
 • Ved større skade i baglåret vil der være konstant smerte ved løb. Tryk på skadestedet er smertefuldt.

 

Årsager:

 • Belastningen fra selve muskelarbejdet er den primære årsag. Biomekaniske forhold har mindre betydning ved denne skade.
 • Ændringer i belastningsforhold som f.eks. øget løbemængde eller træning med spring og accelerationer kan overbelaste musklerne eller musklernes senede ender.
 • Generel lav styrke i baglårets muskler
 • Forkortede baglårsmuskler vil øge trækket i musklerne, når benet føres fremad ved løb i højt tempo.

 

Kan forveksles med:

 • Øvre del af lægmusklerne (ved knæhasen)
 • Bakers Cyste (ved knæhasen)
 • Meniskskade
 • Bageste indadfører muskel, adduktor magnus (ved lysken)
 • Dybe muskellag i balden (piriformis musklen)

 

Behandling:

 • Styrkelse af baglårets muskler med gradvist stigende belastning over flere måneder er det absolut vigtigste behandlingstiltag.
 • Ved meget korte baglårsmuskler kan regelmæssige strækøvelser have effekt. Udfør ikke strækøvelserne med for kraftig stræk, og vær opmærksom på, at du ikke kan strække dig ud af skaden. Den øgede smidighed i musklen varer kun i relativ kort tid, hvorfor strækøvelserne har sin berettigelse før sportsaktivitet. Strækøvelser efter sport er mest for velbehagets skyld.
 • Massage og ultralydsbehandling kan have en virkning. Massage bør udføres af en fysioterapeut, der kan afpasse greb og dosering i forhold til skadegraden, så vævsskaden ikke forværres.
 • Kinesiotapening kan aflaste muskulaturen. En fysioterapeut før teste, hvilken teknik der bør anvendes.
 • Er skaden lokaliseret til øverste del af baglårets inderside, kan det være den bageste indadfører muskel (adduktur magnus), der er skadet, og ikke hasemusklen. Det er vigtigt, at få afklaret dette forhold, da genoptræningsøvelserne er forskellige for de to muskler.