Seneirritation, yderside ankel (peroneus sener)

Beskrivelse:

Bagved knysten på ydersiden af anklen (laterale malleol) løber to muskelsener omkranset af tynde væskefyldte seneskeder. Musklernes (m. peroneus brevis og longus) funktion er at stabilisere anklens yderside, både i forhold til generel bevægelseskontrol af bagfoden og ved forebyggelse af ankelforstuvninger.

Senerne løber bag om knysten i et ca. 30° kurveforløb og ned til ydersiden af fodranden. Her hæfter den ene sene sig på mellemfodsknoglens knoglefremspring, mens den anden sene løber ind under foden og hæfter sig på knoglerne midt under foden.


Da senerne skal stabilisere mod en vinkling udad på foden, vil der være en stor friktion af senerne mod knysten.

Brede senespejl holder senerne på plads bag knysten. Ved voldsomme forstuvninger kan senespejlene blive beskadigede, og muskelsenerne smutte frem på knysten. Det er sjældent, at man ser dette, men bør altid have det med i sin undersøgelse. Test for det ved lægge et par fingre blødt på knysten, hvorefter du vipper foden udad og opad, så musklerne og senerne aktiveres. Kan du mærke, at senerne smutter frem på spidsen af knoglefremspringet, er testen positiv.

 

Symptomer.

 • Smerter bagved knysten – ofte i et let kurveformet forløb, der svarer til senerne retning.
 • Gener tiltager under løb i takt med den vedvarende belastning.
 • Symptomer forværres dagen efter løb, og tryk på senerne er smertefuldt.
 • Er seneskederne også irriterede, ses ofte let rødme og hævelse.
 • Egentlig meget samme symptombillede og årsagssammenhænge som ved skaden tarsal tunnel syndrom, men her på ydersiden af anklen.

 

Årsager:

 • Vinkling udad på foden (supination) under løb, hvor du løber meget på ydersiden af foden.
 • Korrigerer dine løbesko dig for meget mod overpronation i forhold til din løbestil, så skoene presser dig til at løbe på ydersiden af foden (supinerer), kan det provokere friktionen mod knysten.
 • Følgegener efter forstuvninger på ydersiden af anklen, hvor både senerne, seneskederne eller de brede senespejl, kan være blevet beskadigede.

 

Kan forveksles med:

 • Achillessenebetændelse
 • Irritation af flere forskellige strukturer i ankelleddet, bl.a. omslagsfold, brusk og bageste ledbånd.
 • Træthedsbrud på nederste del af lægbenet.

 

Behandling:

 • Stabiliserende træning for anklen for at undgå kraftige og ukontrollerede vrik udad på anklen.
 • Forsigtig opstart med styrkebetonede øvelser for de involverede muskelsener (se øvelser nedenfor)
 • Korrektion mod kraftig supination løbestil.
 • Tapening med kinesiotape for bedre kontrol af bagfoden. Benyt hællås teknik på ydersiden af anklen - dvs. et 45gr. skråt forløbende tapestrøg fra ydersiden af foden og rundt om achillessenen, med næsten fuldt stræk på tapen omkring knysten. Føler du, at din fod nu bliver presset for meget indad, kan du udbygge tapeningen med også at have et hællås tapestrøg på indersiden af anklen.
 • Antiimflammatorisk creme eller gel kan have god effekt, da de skadede strukturer ligger helt overfladisk og der ofte er inflammatoriske tegn ved skaden.