Video - løbeanalyse 1

Følg med i løbestilsanalysen af en konkurrenceløber i film og billeder. Analysen guider dig igennem en detaljeret beskrivelse af løbestilen sammenholdt med løberens aktuelle knæskade. Behandlingstiltag skitseres til sidst.

Først vises hele løbestilsoptagelsen, og nedenfor beskrives hver del-optagelse nedenfor.

Om løberen

Problemstillingen: Løberen henvender sig i klinikken pga. tilbagevendende gener fra indersiden af venstre knæ.Løberen er konkurrenceløber, og hun løbetræner 6-7 gange om ugen, hvor højintensiv intervaltræning fylder meget i hendes løbeprogram. Løbetræningen supplerer hun med generel styrketræning med fokus på kropskerne træning.

                           A.                                                       B.                                                     C.                                                       D.

a) Kraftfuld løbestil. At der er tale om en konkurrenceløber kan ikke skjules !. Meget god kropskernestabilitet, afslappet armføring og en meget fin kropshældning / -linie. Fodisæt fint placeret i forhold til kropslinien.

b) Stående ses begge ankler med forøget indadvinkling (ankelvalgisering). Læg også mærke til, at venstre fod står mere udadroteret.

c) Løb barfodet. Tydelig indadvinkling i foden (overpronation). Overpronationen fortsætter langt ind i standfasen. Dette tyder på en skævvinkling af forfoden i forhold til bagfoden.

d) Venstre knæ har en markant indadvinkling og forøget indadrotation i standfasen i forhold til højre knæ.

                                  E.                                                                        F.                                                                           G.                                                                            H.

e) Hofte- og bækkenstabilitet er særdeles vigtig i kontrollen af lår og knæ. Der er generelt god bækkenstabilitet her, men let nedsat på venstre side. Det giver et lille dyk i bækkenet ned mod højre side, når vægten lægges på venstre ben.

f) Pæn symmetrisk rotation af lænderyggen. Pendulering af armene foregår afslappet og ensartet. De små asymmetrier der ses her, er indenfor bagatelgrænsen.

g) Hofte og lænd. Fuldt stræk i hoften, når benet føres i tilbage i svingfasens første del. Det er især vigtigt at se på samspillet mellem hoftestræk og stabilitet i lænden. Lænden holdes meget fint stabilt ved hoftestræk, uden forøget lændesvaj. I landingsfasen opretholdes core/kropskerne også flot stabil uden at falde sammen.

h) Hele kroppen set fra siden. Uden sko ses fodisæt på forfoden. Foden placeret fint tæt på kroppens tyngdelinie.

                                    I.                                                                       J.                                                                           K.                                                                            L.

i) Hvor der barfodet var en indadvinkling af bagfoden på begge sider, står disse nu helt neutralt med sko på. Venstre fod i let udadroteret position

j) Pronationen er moderat på højre fod, men stadig meget udtalt på venstre. Læg mærke til, at det er i sidste halvdel af standfasen, at pronationen sker mest udtalt. Dette tyder på, at forfoden står roteret i forhold til bagfoden. En sådan forfodspronation kan være meget vanskelig at muskeltræne sig ud af, hvorfor man her bør overveje specialindlæg med løft fremme ved storetåen.

k) Indadvinklingen i især venstre knæ er stort set uforandret ved løb med sko på.

l) Set fra siden ses samme type løbestil som ved løb barfodet. Kropskernen holdes meget stabil, og kroppen med samme hældningsgrad. Løberen vil karakteriseres som mellemfodslander, og fodens nedslagspunkt sker tæt på kroppens tyngdelinie (og ikke for langt foran tyngdelinien).

                                      M.                                                                       N.                                                                           O.                                                                           

m) Landingsfasen sker på mellemfoden. Knæbøjningen, som er med til at dæmpe støddet ved landingen sker kontrolleret og uden for kraftigt dyk i knæet. I første del af benets svingfase føres fødderne symmetrisk bagud før fremføringen af benet.

n) Knæenes vinkling indad i benets standfase er meget forøget på venstre knæ, men kun lettere forøget på højre ben.

o) Denne filmsekvens illustrerer tydeligt den biomekaniske sammenhæng, der er mellem fodens overpronation og indadvinklingen og rotationen i knæet. Ses udtalt på venstre fod.

 

Opsummering: Løbestilen viser tydelig overpronation på venstre fod, primært fremme i forfoden. Venste knæ har markant indadvinkling, højre knæ kun i lettere grad. Bækkenet holdes fint stabilt ved landing på højre ben, men formår ikke at holdes stabilt og synker ned ved landing på venstre ben. Denne instabilitet i hofte og bækken forplanter sig delvist op i lænden, for der ses et let øget sideværts udslag af lænderyggen mod venstre ved landing på venstre ben.

 

Diagnose: "Pes anserinus" syndrom. Overbelastning af en samling af tre muskler på knæets inderside, hvis funktion bl.a. er at opretholde indersidestabiliitet i knæet.

 

Behandlingstiltag:

  • Træning af stabilitet i fod, knæ og især hofte. Specifik styrketræning af hoftens udadførere og udadrotatorer vægter jeg højt her. Træningsdelen er en vigtig intervention i dette tilfælde
  • Indlæg med korrektion af venstre forfods inderside for at undgå forfodspronation, da dette kan være meget, meget vanskeligt at muskeltræne sig ud af.
  • Tapening af knæets inderside for at få et øget sanseinput om knæets position. Det skal øge muskelaktiviteten ved knæets inderside og sikre mod gentagne uhensigtsmæssige vrik indad i knæet. Denne tapeteknik kombineres med tapestrøg på foden mod overpronation samt muskelstimulerende tapeteknik på hoftens ydersiden. Således sansepåvirket hele benets sammenhængende led-kæde funktion.
  • Vedledning i træningsadfærd. Løberen bør i en periode lægge noget af løbetræningen over på alternative træningsformer, som ikke knæbelaster på samme måde som ved løb. Anbefales at flytte den hårde interval løbetræningen over til aquajogging, hvor den maksimale iltoptagelse kan trænes uden at knæet belastes. Cross-trainer i fitness center vil også være effektiv konditionstræning og samtidig styrkende for kropskerne musklerne.