Løbestilsanalyse ved skader
En detaljeret løbestilsanalyse er et meget effektivt undersøgelsesredskab, som med fordel kan benyttes ved en aktuel skade, forebygge eventuelle disponeringer for skader eller hvis man vil optimere sin løbestil.      


 Løbestilsanalyse som undersøgelsesredskab giver mulighed for at se bevægelses- og belastningsmønstre under løb, som ellers er meget vanskelige at få et detaljeret billede af.


Forebyggelse af skader

Der kan være mange muskulære og biomekaniske årsager til at man kan være særligt disponeret for at pådrage en løbeskade. Da studier viser, at op mod 90% af alle løbere på et eller andet tidspunkt plages af en løbeskade, er sandsynligheden for at pådrage sig en skade desværre meget stor.

Også i den skadesforebyggende screening viser løbestilsanalyse sig som et meget effektivt undersøgelsesredskab. Blandt de mange (biomekaniske) forhold der kan disponere til løbeskader er:
 • Overpronation og supination i foden
 • uens benlængde
 • instabilitet og øget vinkling i fod, knæ og hofte
 • forkortede muskler
 • muskelubalance, svage/stærke muskler

Optimering af løbestil

Formålet med at optimere sin løbestil er at få udnyttet effekten af de kræfter man bruger på at komme fremad maksimalt, En detaljeret videoanalyse af løbestilen er her relevant. Løberens samlede bevægemønster identificeres – ikke kun fodens bevægelse. Hele kroppen og samspillet mellem de enkelte kropsdele bør inddrages for at vide, hvor fokus skal rettes ved optimering af løbestilen.

Behov for øget styrke i specifikke muskler, korrektion af kropsholdning, genoprettelse af muskelbalance eller udstrækning af forkortede muskler er noget af det, en løbestilsanalyse kan være med til at afdække. Der kan også være tale om unødig brug af muskelkraft, eksempelvis ved overdreven brug af arme, forceret skridtlængde etc.. Optimeres løbestilen, kan risikoen for overbelastning af muskler og led nedsættes, og skader forebygges. 

Vurdering af løbestil 

Vurdering af løbestil er meget subjektiv. Man kan ikke forvente at få en objektiv ”sandhed”, men en personlig vurdering. Modsat giver dette dog den styrke, at man kan forholde sig til selve kvaliteten i udførelsen af bevægelse – og den er central når man skal analysere detaljen og veksle mellem detalje/helhed/detalje. Der kan blandt andet fokuseres på kvaliteten af:

 • symmetriforhold i kroppens hø/ve side
 • kroppens position, hældning og medbevægelse skridtlængde, afsæt, fremføring og nedslag
 • samspillet mellem fod, knæ og hofte bevægelse under hele standfasen
 • afbøjningen af stødbølgen ved landing
 • bækkenets fjedring og tilt
 • ryggens bevægelse, særligt rotationskomponent
 • armenes medsving