Akut skade - behandling

Har man pådraget sig en akut skade er man aldrig i tvivl, og det kan tit se meget voldsomt ud. Når fodboldspilleren bringes ud af balance og lander forkert på foden hvorved ledbånd eller ledkapsel beskadiges og anklen forstuves. Når håndboldspillerens arm, midt i kastet, pludselig stoppes af en modspiller og skulderen helt eller delvis tvinges ud af led. Eller når sprint løberen pludselig tager sig til benet og lægger sig på atletikbanen med ansigtet forvredet i smerte på grund af en fibersprængning i baglåret.

Ved en akut skade kan udøveren ikke fortsætte med aktiviteten og er med det samme plaget af smerte fra det skadede område. Som det er typisk for idrætsskader vil skaden være lokaliseret til muskler, sener eller ledbånd. I grelle, og langt sjældnere tilfælde, kan der også opstå knoglebrud.

Akutte skader er i høj grad aktivitetsbestemt. Idrætsgrene, hvor bevægelsesmønstret er præget af eksplosive bevægelser med maksimal kraftudfoldelse og hurtige retningsskift, eller hvor der er kontakt med en modspiller, er forekomsten af akutte skader stor. Eksempelvis i diverse boldsportsgrene eller i kontaktidrætsgrene som fodbold, håndbold og al form for kampsport

I udholdenhedssport som f.eks. løb og svømning er det derimod overbelastningsskaderne der dominerer skadesbilledet. Her skyldes skaden en langsommere overbelastning af muskler og sener, hvorfor denne type skade i starten blot mærkes som en let irritation i vævet efter eksempelvis løb, men som efter typisk et par uger har udviklet sig til smerter under og efter løb. Denne type (løbe)skader kommer vi nærmere ind på i de følgende to mandage her i sektionen.

Udover at den akutte skade viser sig ved pludselig indsættende smerte, er der også andre tegn, der karakteriserer denne skadestype.

De 5 kardinaltegn, som kan følge med en akut skadetilstand er:

  • Rødme
  • Smerte
  • varme
  • hævelse
  • Funktionsnedsættelse

 

Den akutte skade er en følge af, enten en for stor ydre kraftpåvirkning af vævet eller hvis en muskels kraftudvikling pludselig bliver så stor at vævet ikke kan modstå belastningen og dermed beskadiges.

I langt de fleste tilfælde vil kun en ganske lille del af musklens eller senens fibre ødelægges. Sjældnere vil der ske en fuldstændig overrivning af hele ledbåndet (hyppigst forekommende sted er ledbåndet foran og på ydersiden af anklen), og kun i meget sjældne tilfælde vil større dele af en muskel overrives.

 

Behandlingen

Behandlingen af en akut opstået skade består af flere grundelementer. Præcis hvilken rækkefølge de skal prioriteres i, diskuteres meget og ændres løbende. Elementerne er: Beskyttelse mod videre skade (Protection), Ro, Kompression, Elevation, Optimal loading, Is, Mobilisering. Tidligere gik dette behandlingskoncept under navnet RICE-princippet (ro, is, compression, elevation) og de enkelte tiltag blev iværksat i den rækkefølge, ordet nævnte dem. Her blev bl.a. is nævnt før kompression, men da kuldepåvirkning via isbehandling først nedsætter blodcirkulationen og dermed blodudsivningen i vævet tilstrækkeligt efter 10 – 15 min. er kompression af vævet vigtigere lige når skaden er sket. Kompression af det skadede område skal stoppe udsivningen af blod fra beskadigede kar, og kompressionen virker lige med det samme. Der var heller ikke fokus på mobilisering og tidlig, kontrollere belastning af de skadede område, som er vigtig for at optimere ophelingsprocessen.

Den let forståelige forkortelse er altså blevet “spoleret” af den seneste idrætsmedicinske viden. Hvordan du bør behandle din akutte skade lige når den er sket, kan du læse mere om i denne artikel.

 

Ved større skader vil der være risiko for at vigtige ledbånd er blevet beskadiget (især ved ankel, skulder og knæskader) ligesom der vil være risiko for knoglebrud eller knogleafrivning (især ved ankelskade). I en sådan situation bør du altid søge læge for at få dette afklaret.

 

Hvordan genoptræningen tilbage til sportsgrene bør foregå, falder uden for denne artikel, men gennemgås i anden artikel her på sitet. Tidshorisonten for opheling af muskelvæv ligger på ca. 6 uger, knoglevæv 2-3 måneder og senevæv er op til 5-6 måneder om at hele fuldt op igen.