Skinnebensbetændelse - inderside

Beskrivelse:

Skinnebensbetændelse er overbelastning af de dybe lægmusklers seneudspring  og muskeldel fra skinnebenets inderside. Musklerne (primært m. tibialis posterior)udspringer fra bagsiden af skinnebenet samt senespejlet mellem skinneben og lægben, og hæfter under indersiden af foden. De har en vigtig funktion i at styre og nedbremse vrikket indad på foden i landingsfasen (pronationsbevægelsen) og musklerne skal arbejde hurtigt, præcist og med stor kraftudvikling. Skaden rammer alle typer løbere, men i særlig grad den uerfarne begynder samt løbere, der over kort tid øger træningsmængden meget. Overpronationsløbere er også særlig udsatte for skinnebensbetændelse.

Smerter på underbenet omkring skinnebenet omtales i daglig tale som skinnebensbetændelse. Betegnelse er dog noget upræcis, da smerter på indersiden af skinnebenet typisk dækker over tre hyppigt forekommende tilstande; træthedsbrud, muskelafklemning og muskeloverbelastning. Disse tre skader kan let forveksles, da symptomerne er meget identiske. Muskeloverbelastning er dog den mest almindelige. Behandlingen af de forskellige skadetilstande er forskellig, hvorfor man i tvivlstilfælde bør opsøge fysioterapeut eller læge. Inderside skinnebensbetændelse forekommer langt hyppigere end forreste skinnebensbetændelse.

 

Symptomer:

Ømhed og smerter på indersiden af skinnebenet, oftest på den nederste halvdel.

Tryk på indersiden af skinnebenets kant (nederste del halvdel) og ind på musklerne lige bag skinnebenskanten vil være smertefuldt. Tryk på selve skinnebenets flade stykke vil dog ikke være ømt som ved træthedsbrud. I grelle tilfælde kan man også opleve let hævelse og evt. en let knudret konsistens af muskeltilhæftningen.

Som ved andre overbelastningsskader vil der i begyndelsen kun være ømhed de første minutter af løbeturen og eventuelt ømhed nogle timer efter træning. Tilstanden kan udvikle sig til at være konstant ømhed fra skinnebenet under løb og ømhed efter løb. På dette tidspunkt vil man også være stiv og øm i muskulaturen næste morgen. I alvorligere tilfælde vil man foruden smerter ved løb have konstante smerter ved almindelige dagligdags aktiviteter som eksempelvis trappegang.

 

Årsager:

For stor belastning er den primære årsag til overbelastningsskaden. Det kan enten være for stor mængdetræning eller særlig hårde træningsformer, typisk intervaltræning. Biomekaniske forhold kan dog også disponere til udvikling af skaden. Overpronation skal musklerne arbejde ekstra meget i forsøget på at kontrollere normal fodposition. Kombineres overpronationen med udadrotation af foden, vil især afsætsfasen presse foden ind i en markant overpronation, som yderligere øger trækket på tilhæftningen til skinnebenet og belastningen på muskel- og sendelen. Vær opmærksom på, at overpronationen kan påvirkes af biomekaniske dysfunktioner fra knæ og hofte. Dette bør indgå i undersøgelsen og evt. inddrages i genoptræningen ved skinnebensbetændelse.

 

Kan forveksles med:

  • Afklemningssyndrom i dybe lægmuskler
  • Seneirritation af dybe lægmuskler (tarsaltunnelsyndrom
  • Muskeloverbelastning i overfladiske lægmuskel (m. soleus)

 

Behandling:

  • Primære behandlingstiltag er reduktion af træningsmængde samt pause fra særlig belastende løbeaktiviteter, typisk intervaltræning og baneløb. Biomekaniske forhold er også betydende for skadens udvikling, hvor man især bør vurdere graden og typen af overpronation.
  • Alternative træningsformer, der ikke involverer løb eller spring, bør iværksættes.
  • Forsigtig progredierende styrkeøvelser for de involverede muskler er også et centralt element, ligesom balance- og stabilitetstræning for ankelstabiliserende muskler skal tages med i genoptræningen.
  • Dyb tværmassage og udspændende massagegreb vil øge blodgennemstrømning og smidiggøre det belastede væv
  • Kompressionsstrømper kan være med til at nedsættes rykket i lægmusklerne ved landingsfasen. Enkelte oplever god effekt med kompressionsstrømper.