Achillessenebetændelse

Billedet viser begge achillessener hos en skadet løber. På højre del af billedet ses den raske achillessene, som fremstår slank, med tydelig og ensartet fiberopbygning og med ensartet gråtone i hele senesubstansen.
På venstre del af billedet ses den skadede achillessene. Her er markant fortykkelse (1,3 cm. mod 0,7 cm.) og nederste halvdel fremstår mørkere, hvilket er tegn på øget væskeansamling og typisk reaktion på en seneskade. Der ses heldigvis god fiberopbygning også i senens nederste del, hvorfor der ikke er tegn på overrivning af senefibre.

Samme skadede achillessene som ovenfor, men her med Doppler scanning, der registrerer blodflow i vævet. Normalt vil der ikke være karaktivitet i senen, men på billedet ses høj karaktivitet svarende til det fortykkede sted og der, hvor løberen løberen har ondt. Karindvækst i senen sker som reaktion på en vævsskade og er en del af ophelingsprocessen. Billedet viser derfor, at der er en aktiv ophelingstilstand igang, og at achillessenen derfor er sårbar overfor kraftig belastning. 

    

Træthedsbrud i lægbenet

En løber med smerter fra nederste del af lægbenet scannes for træthedsbrud. Vær opmærksom på, at det kun er den øverste 1/4 af billedet, vi ser på.
Venstre side af billedet viser det raske lægben, hvor den hvidt lysende knoglerand står fuldstændig skarpt og med helt jævnt konturforløb.
På højre side af billedet ses det skadede lægben. Præcis der, hvor løberen har smerter, ses en udbygning i knoglerandens forløb, Der ses også karaktivitet i området og væskeansamling ved knoglen (den tynde sorte bræmme).  Modsat andre skader, skal træthedsbrud have fuld aflastning. 

  

Springerknæ

Smerter fra forsiden af knæet er desværre meget velkendt hos løbere.Her ses en udtalt skade af den store sene, der går fra nederste spids af knæskallen og ned til underbenets øverste del.
På venstre side af billedet ses senen fortykket og med større forkalkninger i senen som følge af langvarig overbelastning. 
På venstre side af billedet ses samme sene - her med Doppler scanning.
Her ses høj karaktivitet, hvilket viser, at der er en aktiv skade- og ophelingsproces igang. 
Der er en god forklaring på, at løberen er meget sårbar overfor belastning af knæet. Ophelingsprocessen og genoptræningsperioden tager desværre lang tid i dette tilfælde.